Trạm Xử lý nước thải Công ty Công Nghiệp CQS Công Suất: 200m3/ ngày đêm

CQS Waste water treatment plant – 200 M3/day

  • Địa điểm :

Số 9, KCN Hố Nai, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Trang Bom District, Dong Nai Province

  • Khách hàng/ Contractor:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CQS / CQS INDUSTRIES INC

  • Chủ đầu tư / Investor:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CQS / CQS INDUSTRIES INC

Hình ảnh thực tế Dự án:

Read more

Trạm Xử lý nước thải Bệnh xá Quân y Kiên Giang Công Suất: 50m3/ngày đêm

Kien Giang Military Hospital Waste water treatment plant – 50 M3/day

  • Địa điểm:

Thành Phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang Rach Gia City, Kien Giang Province

  • Khách hàng/ Contractor:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUD KG

KIEN GIANG INVESTMENT & CONTRUCTION

  • Chủ đầu tư / Investor:

TỈNH ĐỘI KIÊN GIANG / MILITARY HOSPITAL – KIEN GIANG PROVINCE

Hình ảnh thực tế Dự án:

 

Read more