• Địa điểm :

Đường số 1, KCN Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

  • Khách hàng:

CÔNG TY TNHH VFC FARMS

  • Chủ đầu tư :

CÔNG TY TNHH VFC FARMS / VFC FARMS CO., LTD

Hình ảnh thực tế Dự án: