• Địa điểm :Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
  • Chủ đầu tư:

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THIÊN QUANG

   Hình ảnh thực tế