Công ty TNHH Công nghệ  Suspro đã và đang thực hiện các Hợp đồng EPC của các dự án xử lý môi trường, xử lý nước thải, cấp thoát nước, từ khảo sát thiết kế đến thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị, vận hành chạy thử và nghiệm thu bàn giao cho đơn vị chủ đầu tư.