CQS Waste water treatment plant – 200 M3/day

  • Địa điểm :

Số 9, KCN Hố Nai, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Trang Bom District, Dong Nai Province

  • Khách hàng/ Contractor:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CQS / CQS INDUSTRIES INC

  • Chủ đầu tư / Investor:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CQS / CQS INDUSTRIES INC

Hình ảnh thực tế Dự án: