SUSPRO Cung cấp thiết bị xư lý nước thải chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế giúp hệ thống vận hành bền vững: Hệ thống phân phối khí, Bơm bước, Bơm hóa chất, Motor giảm tốc

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI KHÍ / AIR  DIFFUSER SYSTEM

  BƠM NƯỚC / WATER PUMP

BƠM HÓA CHẤT / METERING  PUMP

MOTOR GIẢM TỐC / GEAR MOTOR