Hotline: 0907904959

Email: trungnguyen@suspro.vn

Address/Sale Office: 194/11 Thạnh Lộc 16, phường Thạnh Lộc, quận 12, Tp. HCM

Thiết Bị Môi Trường

SUSPRO Cung cấp thiết bị xư lý nước thải chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế giúp hệ thống vận hành bền vững: Hệ thống phân phối khí, Bơm bước, Bơm hóa chất, Motor giảm tốc

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI KHÍ / AIR  DIFFUSER SYSTEM

  BƠM NƯỚC / WATER PUMP

BƠM HÓA CHẤT / METERING  PUMP

MOTOR GIẢM TỐC / GEAR MOTOR

Chia Sẻ

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Nội dung liên quan: