Sau khi vận hành hệ thống đạt yêu cầu nghiệm thu, nếu Chủ đầu tư không có đội ngũ chuyên môn thì Công ty Suspro sẽ cung cấp thêm dịch vụ vận hành và bảo trì hệ thống, đảm bảo chi phí cạnh tranh và hệ thống hoạt động ổn định, đạt chất lượng đầu ra như cam kết.