Hotline: 0907904959

Email: trungnguyen@suspro.vn

Address/Sale Office: 194/11 Thạnh Lộc 16, phường Thạnh Lộc, quận 12, Tp. HCM

Quản lý dự án để giám sát việc lập kế hoạch thiết kế xây dựng và đầu tư dự án từ đầu công trình đến khi hoàn tất. Mục đích của Quản lý dự án là để kiểm soát thời gian của một dự án, chi phí và chất lượng. Quản lý dự án tương thích với tất cả các hệ thống phân phối dự án, bao gồm thiết kế – nhà thầu xây dựng, thiết kế xây dựng, quản lý độ an toàn và rủi ro và đối với các quan hệ đối tác.

Chia Sẻ

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Nội dung liên quan: