Kien Giang Military Hospital Waste water treatment plant – 50 M3/day

  • Địa điểm:

Thành Phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang Rach Gia City, Kien Giang Province

  • Khách hàng/ Contractor:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUD KG

KIEN GIANG INVESTMENT & CONTRUCTION

  • Chủ đầu tư / Investor:

TỈNH ĐỘI KIÊN GIANG / MILITARY HOSPITAL – KIEN GIANG PROVINCE

Hình ảnh thực tế Dự án: