Địa điểm:
Khu công nghiệp Cái Sơn Hàng Bàng, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Khách hàng:
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU MIỀN TÂY

Chủ đầu tư:
WEST FOOD COMPANY (W.F.C)

Hình Ảnh Thi Công Thực Hiện Dự Án: