• Địa điểm:

Khu phố 9, Đường Điểu Xiển, phường Tân Biên, Thành Phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

  • Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KCN TÍN NGHĨA
  • Chủ đầu tư:

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN CƯỜNG

Hình ảnh thực tế dự án