• Địa điểm:

Lô 9-1, KCN Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

  • Khách hàng:

CÔNG TY ĐÚC CHÍNH XÁC C.Q.S MAY’S

  • Chủ đầu tư:

CÔNG TY ĐÚC CHÍNH XÁC C.Q.S MAY’S

Hình ảnh thực tế dự án: Trạm Xử lý nước thải Công ty Đúc Chính Xác C.Q.S MAY’S, Công Suất: 200m3/ ngày đêm