• Địa điểm:

14A, ấp Tân Điền, xã Gịuc Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

  • Khách hàng:

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

  • Chủ đầu tư:

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

Hình ảnh thực tế dự án