•   Địa điểm:

Ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, huyện Châu thành, tỉnh Kiên Giang.

  • Khách hàng/ Contractor:

TRUNG TÂM QUANG TRẮC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

  • Chủ đầu tư / Investor:

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN AOKI

Hình ảnh thực tế Dự án: