Hotline: 0907904959

Email: trungnguyen@suspro.vn

Address/Sale Office: 194/11 Thạnh Lộc 16, phường Thạnh Lộc, quận 12, Tp. HCM

Tư Vấn Môi Trường

Công ty Suspro cung cấp các dịch vụ tư vấn môi trường như sau:

  •  Viết kế hoạch bảo vệ môi trường;
  •  Viết báo cáo đánh giá tác động môi trường;
  • Viết báo cáo giám sát môi trường định kỳ;
  • Lập hồ sơ xin giấy phép xả thải;
  • Lập hồ sơ nghiệm thu hoàn thành hạng mục bảo vệ môi trường với cơ quan chức năng;

Chia Sẻ

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Nội dung liên quan: