Thiết Bị Môi Trường

SUSPRO Cung cấp thiết bị xư lý nước thải chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế giúp hệ thống vận hành bền vững: Hệ thống phân phối khí, Bơm bước, Bơm hóa chất, Motor giảm tốc

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI KHÍ / AIR  DIFFUSER SYSTEM

  BƠM NƯỚC / WATER PUMP

BƠM HÓA CHẤT / METERING  PUMP

MOTOR GIẢM TỐC / GEAR MOTOR

Read more

Bảo Trì Và Vận Hành

Sau khi vận hành hệ thống đạt yêu cầu nghiệm thu, nếu Chủ đầu tư không có đội ngũ chuyên môn thì Công ty Suspro sẽ cung cấp thêm dịch vụ vận hành và bảo trì hệ thống, đảm bảo chi phí cạnh tranh và hệ thống hoạt động ổn định, đạt chất lượng đầu ra như cam kết.

Read more

Thi Công Lắp Đặt

Công ty TNHH Công nghệ  Suspro đã và đang thực hiện các Hợp đồng EPC của các dự án xử lý môi trường, xử lý nước thải, cấp thoát nước, từ khảo sát thiết kế đến thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị, vận hành chạy thử và nghiệm thu bàn giao cho đơn vị chủ đầu tư.

 

Read more

Quản Lý Dự Án

Quản lý dự án để giám sát việc lập kế hoạch thiết kế xây dựng và đầu tư dự án từ đầu công trình đến khi hoàn tất. Mục đích của Quản lý dự án là để kiểm soát thời gian của một dự án, chi phí và chất lượng. Quản lý dự án tương thích với tất cả các hệ thống phân phối dự án, bao gồm thiết kế – nhà thầu xây dựng, thiết kế xây dựng, quản lý độ an toàn và rủi ro và đối với các quan hệ đối tác.

Read more

Tư Vấn Môi Trường

Công ty Suspro cung cấp các dịch vụ tư vấn môi trường như sau:

  •  Viết kế hoạch bảo vệ môi trường;
  •  Viết báo cáo đánh giá tác động môi trường;
  • Viết báo cáo giám sát môi trường định kỳ;
  • Lập hồ sơ xin giấy phép xả thải;
  • Lập hồ sơ nghiệm thu hoàn thành hạng mục bảo vệ môi trường với cơ quan chức năng;
Read more