TIÊU CHUẨN QUY ĐỊNH CHUNG VỀ XÂY DỰNG

 

I.TIÊU CHUẨN THUẬT NGỮ - PHÂN LOẠI CÔNG TRÌNH VÀ CÁC THÔNG SỐ THIẾT KẾ

1.TCXD 213:1998 Nhà và công trình dân dụng - Từ vựng - Thuật ngữ chung. 
2.TCXDVN 300:2003 Cách nhiệt - Điều kiện truyền nhiệt và các đặc tính của vật liệu-Thuật ngữ. 
3.TCXDVN 299:2003 Cách nhiệt – các đạI lượng vật lý và định nghĩa. 
4.TCVN 2748:1991 Phân cấp công trình xây dựng – Nguyên tắc chung. 
5.TCXD 13:1991 Phân cấp nhà và công trình dân dụng-Nguyên tắc chung. 
6.TCVN 4391:1986 Khách sạn du lịch-Xếp hạng. 
7.TCVN 4923:1989 Phương tiện và biện pháp chống ồn-Phân loại. 
8.TCVN 3905:1984 Nhà ở nhà công cộng-Thông số hình học. 
9.TCVN 3904:1984 Nhà của các xí nghiệp công nghiệp – Thông số hình học. 
10.TCVN 3906:1984 Nhà công nghiệp – Thông số hình học. 
11.TCXDVN 306:2004 Nhà ở và công trình công cộng – Các thông số vi khí hậu trong phòng. 
12.TCXDVN 339:2005 Tiêu chuẩn tính năng trong tòa nhà - Định nghĩa, phương pháp tính các chỉ số diện tích và không gian. 
13.TCVN 5949:1998 Âm học - Tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư-Mức độ ồn tốI đa cho phép. 
14.TCVN 5713:1993 Phòng học trường phổ thông cơ sở - Yêu cầu vệ sinh học đường. 
15.TCXD 204:1998 Bảo vệ công trình xây dựng – Phòng chống mốI cho công trình xây dựng mới.

 

II.TIÊU CHUẨN BẢN VẼ XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC.

1.TCXDVN 340:2005 Lập hồ sơ kỹ thuật- Từ vựng- Phần 1: Thuật ngũ liên quan đến bản vẽ kỹ thuật-Thuật ngữ chung và các dạng bản vẽ. 
2.TCVN 6082:1995 Bản vẽ xây dựng nhà và kiến trúc-Từ vựng. 
3.TCVN 2: 1974 Hệ thống tài liệu thiết kế- Khổ giấy. 
4.TCVN 3: 1974 Hệ thống thiết kế tài liệu - Tỷ lệ. 
5.TCVN 7286: 2003 Bản vẽ kỹ thuật-Tỷ lệ. 
6.TCVN 6079:1995 Bản vẽ xây dựng và kiến trúc- Cách trình bày bản vẽ- Tỷ lệ. 
7.TCVN 5571:1991 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Bản vẽ xây dựng và khung rên. 
8.TCVN 5896:1995 Bản vẽ xây dựng-Các phần bố trí hình vẽ chú thích bằng chữ và khung tên trên bản vẽ. 
9.TCVN 5: 1978 Hệ thống tài liệu thiết kế-Hình biểu diễn, hình chiếu, hình cắt, mặc cắt. 
10.TCVN 11: 1978 Hệ thống tài liệu thiết – Hình chiếu trục đo. 
11.TCVN 6080:1995 Bản vẽ xây dựng – Phương Pháp chiếu. 
12.TCVN 6081: 1995 Bản vẽ nhà và công trình xây dựng-Thể hiện các tiết diện trên mặt cắt và mặt nhìn-nguyên tắc chung.